STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92881 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181814 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
17/08/2021

92882 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181822 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92883 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181815 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
17/08/2021

92884 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181824 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92885 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 01.2022/BIOSUREHA Còn hiệu lực
14/03/2023

92886 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 05.2022/BIORCIHA Còn hiệu lực
17/03/2023

92887 Vít cố định dây chằng chéo sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

92888 Vít cố định dây chằng chéo sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

92889 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200061 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
28/02/2020

92890 Vít cố định dây chằng chéo, chất liệu PEEK (interference screws peek) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92891 Vít cố định dây chằng loại INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

92892 Vít cố định dây chằng loại INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

92893 Vít cố định dây chằng tự tiêu các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 01/BMS/ARTHREX Còn hiệu lực
03/11/2022

92894 Vít cố định dây chằng tự tiêu các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 09/BMS/ARTHREX-2022 Còn hiệu lực
25/01/2022

92895 Vít cố định dây chằng tự tiêu các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 10/BMS/ARTHREX-2022 Còn hiệu lực
03/11/2022

92896 Vít cố định dây chằng tự tiêu PLA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
28/05/2021

92897 Vít cố định dây chằng tự tiêu TCP TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
28/05/2021

92898 Vít cố định dùng trong phẫu thuật khớp gối, khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190990 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN Còn hiệu lực
15/10/2019

92899 Vít cố định màng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200684 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

92900 Vít cố định màng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220023D3 Còn hiệu lực
04/08/2022