STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92881 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021

92882 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM NSP/PL/TTBYT/02 Còn hiệu lực
14/07/2022

92883 Nước Muối Biển Sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TAKADA NHẬT BẢN Còn hiệu lực
29/11/2021

92884 Nước muối biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA 03/2022/PL- SHG Còn hiệu lực
15/04/2022

92885 Nước muối biển sâu dùng để rửa mũi Nosefrida TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 224-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Arum Còn hiệu lực
24/06/2019

92886 Nước muối biển Shabi seababy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 375/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/06/2020

92887 Nước muối biển ưu trương 22 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92888 Nước muối biển ưu trương 22 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92889 Nước muối biển ưu trương 22 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92890 Nước muối biển ưu trương 22 ‰ dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92891 Nước muối biển ưu trương 22 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92892 NƯỚC MUỐI BIỂN VISATF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

92893 Nước muối biển xịt mũi đẳng trương 9 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92894 Nước muối biển xịt mũi đẳng trương 9 ‰ Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92895 Nước muối biển đẳng trương 9 ‰ dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

92896 Nước muối hoạt hóa điện hóa MixHypo500 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC VIỆT 02/2023/NGOCVIET-TTBYT Còn hiệu lực
04/12/2023

92897 Nước muối Safin Ion Kiềm – Muối Biển Sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT ỐC ĐẢO XANH 01/2024/OCDAOXANH-TTBYT Còn hiệu lực
05/01/2024

92898 Nước muối sinh lí TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2788 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

92899 NƯỚC MUỐI SINH LÍ ĐA NĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE 01/1223-ELP Còn hiệu lực
01/02/2024

92900 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1053/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG Còn hiệu lực
20/08/2020