STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92901 Ống hút dịch, làm tự nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

92902 Ống hút dịch, đàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 01-TL/2019/170000162-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
03/09/2019

92903 Ống hút dịch, đàm, nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 072 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
24/07/2019

92904 Ống hút dịch, đàm, nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

92905 Ống hút dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 392/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

92906 Ống hút dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
21/04/2023

92907 Ống hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2381/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

92908 Ống hút huyết khối (Vi ống thông hút huyết khối) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021245/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
30/09/2021

92909 Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 175/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

92910 Ống hút huyết khối, các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019383/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

92911 Ống hút mẫu nhỏ giọt dùng một lần 3ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

92912 Ống hút mẫu đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 130/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

92913 Ống hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022

92914 Ống hút nhớt, hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 189 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

92915 Ống hút nhớt, hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22002 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

92916 Ống hút nhựa nhỏ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

92917 Ống hút nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

92918 Ống hút nước bọt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 49.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
29/11/2019

92919 Ống hút nước bọt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHA KHOA MINH SƠN 0102/2023/NT Còn hiệu lực
13/02/2023

92920 Ống hút nước bọt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLA1 Còn hiệu lực
30/07/2023