STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92901 Vít cố định màng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2789A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

92902 Vít cố định màng xương (Bone Screw) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 423.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
07/09/2020

92903 Vít cố định mô, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM 2912/PL/Parcus-H5 Còn hiệu lực
31/12/2022

92904 Vít cố định nắp trụ lành thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

92905 Vít cố định ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-82-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
25/02/2020

92906 Vít cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182007 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
26/12/2021

92907 Vít cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182004 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
26/12/2021

92908 Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 19/DA-SGN Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
28/06/2019

92909 Vít cố định xương (Tenting Screw) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 423.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
07/09/2020

92910 Vít cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 08/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

92911 Vít cố định để điều chỉnh khớp cắn loại II. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

92912 Vít cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

92913 Vít cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181908/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
27/12/2021

92914 Vít cột sống cổ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 565PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

92915 Vít cột sống cổ (cho mổ lại) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 558PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

92916 Vít cột sống cổ lối trước dùng cho nẹp bản nhỏ, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92917 Vít cột sống cổ lối trước tự taro, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92918 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92919 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92920 Vít cột sống lưng GOPLF và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2121/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế IMD Còn hiệu lực
06/07/2021