STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92921 Nhiệt kế hồng ngoại (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 03/ADE-BPL Còn hiệu lực
30/09/2022

92922 Nhiệt kế hồng ngoại (Infrared thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
06/10/2021

92923 Nhiệt kế hồng ngoại (đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
12/05/2020

92924 Nhiệt kế hồng ngoại AiQURA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 371.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
20/08/2021

92925 Nhiệt kế hồng ngoại Berrcom TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3616 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

92926 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020

92927 Nhiệt kế hồng ngoại Bremed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0920 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
08/10/2020

92928 Nhiệt kế hồng ngoại Jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 417/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/06/2020

92929 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211010-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Việt Châu Còn hiệu lực
06/01/2022

92930 Nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc Nuvita TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAKURA Còn hiệu lực
19/05/2020

92931 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200322 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AEC Còn hiệu lực
27/05/2020

92932 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 344-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư công nghệ sản xuất Tiên Phong Còn hiệu lực
02/11/2021

92933 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 16/20000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
19/11/2021

92934 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

92935 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 01BPL/VIETCHAU Còn hiệu lực
16/03/2023

92936 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TRƯỜNG MINH 012024/TM Còn hiệu lực
21/06/2024

92937 Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số ZUKUNFT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1096/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
03/09/2020

92938 Nhiệt kế hồng ngoại tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2208-02/2022/PL-NPCHN Còn hiệu lực
23/08/2022

92939 Nhiệt kế hồng ngoại thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 974/190000031/PCBPL-BYT Bà Nguyễn Xuân Hải Còn hiệu lực
29/09/2021

92940 Nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện bao gồm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 299/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ JAPANKA Còn hiệu lực
21/05/2020