STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92921 Que thông dẫn đường ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

92922 Que thử nước tiểu và hóa chất xét nghiệm cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0589PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

92923 Que thử xét nghiệm bán định lượng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01112020-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

92924 QUE THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 052023-APPL/170000091/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

92925 QUE THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 082023-APPL/170000091/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

92926 Que thử acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

92927 Que thử Al Care TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1804 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
13/05/2022

92928 Que thử axit uric dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

92929 Que thử bán định lượng nồng độ HCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

92930 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Đã thu hồi
29/12/2021

92931 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

92932 Que thử chẩn đoán sinh non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018602 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
24/10/2019

92933 QUE THỬ CHLORINE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0009/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

92934 Que thử Cholesterol TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92935 Que thử cholesterol dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

92936 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

92937 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

92938 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

92939 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

92940 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018130 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
28/06/2019