STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92921 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

92922 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/676 Còn hiệu lực
10/02/2022

92923 Vít khóa rỗng tự ta ro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

92924 Vít khóa spacer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 269/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

92925 Vít khóa spacer Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 270/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

92926 Vít khóa Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 064/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

92927 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

92928 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 337/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

92929 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92930 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

92931 Vít khóa trong (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

92932 Vít khóa trong (Nắp ốc) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 264/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

92933 Vít khóa trong 3.5 dùng cho nẹp khóa xương sườn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 146/MDN/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

92934 Vít khóa trong cho vít cánh chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92935 Vít khoá trong cột sống lưng ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0165PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/03/2020

92936 Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92937 Vít khóa trong hai đầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92938 Vít khóa trong, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92939 Vít khóa tự taro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 230/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

92940 Vít khóa tự taro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 258/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019