STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92961 Que thử dùng cho máy đa chức năng test nhanh các chỉ số máu (Glucose, Cholesterol, UricAcid, Hemoglobin) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200057.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2020

92962 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 21/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

92963 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020023/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92964 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020022/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

92965 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 02/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/04/2022

92966 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 02/2022/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
27/05/2022

92967 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

92968 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 26/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

92969 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0509/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92970 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0599/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92971 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0600/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92972 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0601/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92973 Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 0477/20222030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

92974 Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 02/ST Còn hiệu lực
26/05/2023

92975 Que thử dùng cho thiết bị đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride MULTICAREIN TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.423/PCBPL_MTC-STRIPS Còn hiệu lực
28/04/2023

92976 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-203-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

92977 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-204-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

92978 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019604S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

92979 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019604S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

92980 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021252/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021