STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92961 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92962 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92963 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92964 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92965 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92966 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92967 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92968 Vít khóa đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 125/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

92969 Vít khớp cùng chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/602 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

92970 Vít khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1578/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

92971 Vít khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191301 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/12/2019

92972 Vít lành thương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

92973 Vít lành thương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/11/2021

92974 Vít lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

92975 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

92976 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

92977 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

92978 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2931A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

92979 Vít lấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

92980 Vít lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022