STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92961 Nhiệt kế điện tử dán nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
03/08/2021

92962 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0180 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN THỜI ĐẠI Còn hiệu lực
28/04/2020

92963 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0183 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
28/04/2020

92964 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 241/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MONAD Còn hiệu lực
05/05/2020

92965 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 287/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
25/05/2020

92966 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 248/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

92967 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 305/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Còn hiệu lực
25/05/2020

92968 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

92969 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 543.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ HIỂN Còn hiệu lực
29/10/2021

92970 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2326A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
13/01/2022

92971 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 16/2022/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
16/06/2022

92972 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM TMF-002-GH Còn hiệu lực
24/11/2023

92973 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại qua tai , hiệu Combi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU CẦU NỐI VIỆT 2906/2022/CNV Còn hiệu lực
30/06/2022

92974 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
13/08/2020

92975 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1263/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
21/08/2020

92976 Nhiệt kế điện tử Lanaform IRT-100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

92977 Nhiệt kế điện tử lanafrom IRT-200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

92978 Nhiệt kế điện tử Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 98/170000001/PCBPL-BYT (2017) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2020

92979 Nhiệt kế điện tử Sakura TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 06/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

92980 Nhiệt kế điện tử Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019