STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92981 Viên xông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
06/01/2022

92982 Viên xông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT Còn hiệu lực
11/01/2022

92983 VIÊN XÔNG AMTEX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 938/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA Còn hiệu lực
14/12/2021

92984 VIÊN XÔNG EXTRA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 937/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA Còn hiệu lực
14/12/2021

92985 Viên xông hương tràm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HẢI 01/PLVH Còn hiệu lực
27/01/2022

92986 VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
28/12/2021

92987 VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
31/12/2021

92988 Viên xông hương tràm JAZ STEAM TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 396-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược Enlie Còn hiệu lực
10/12/2020

92989 VIÊN XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 955/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
17/12/2021

92990 VIÊN XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 997/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
27/12/2021

92991 Viên xông mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO 01:2021/PL-DIO Còn hiệu lực
27/01/2022

92992 Viên XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHARCO 01:2022/PL-BPC Còn hiệu lực
18/02/2022

92993 Viên xông mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2022/PL-TP Còn hiệu lực
01/03/2022

92994 Viên Xông Mũi Họng Tràm Gió TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 972/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA Còn hiệu lực
22/12/2021

92995 VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT Đã thu hồi
14/03/2022

92996 VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE 02/2022/PL-G&P Còn hiệu lực
14/03/2022

92997 VIÊN XÔNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 670/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
14/09/2021

92998 Viên xông thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
06/01/2022

92999 VIÊN XÔNG TRAPHACO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 05 Còn hiệu lực
30/06/2022

93000 Viên đạn đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190874 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/09/2019