STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92981 Que thử mỡ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210963-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Còn hiệu lực
05/01/2022

92982 Que thử mỡ máu dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 06/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
18/07/2023

92983 Que thử mỡ máu và đường huyết dùng cho máy đo mỡ máu và đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 176/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

92984 Que thử nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018292 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG Còn hiệu lực
08/11/2019

92985 Que thử nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018293 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG Còn hiệu lực
08/11/2019

92986 Que thử nhanh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018294 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG Còn hiệu lực
08/11/2019

92987 Que thử nhanh Dengue TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 020622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92988 Que thử nhanh dùng cho máy thử máu đa năng Accu Answer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 27.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
03/11/2020

92989 Que thử nhanh FOB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92990 Que thử nhanh H. pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92991 Que thử nhanh HAV lgM/lgG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 050622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92992 Que thử nhanh HCG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 060622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92993 Que thử nhanh HEV lgM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92994 Que thử nhanh Malaria TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 080622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92995 Que thử nhanh MET TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92996 Que thử nhanh Multi-5 Drug/ Multi-6 Drug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 100622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92997 Que thử nhanh Syphilis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92998 Que thử nhanh troponin I TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 120622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92999 Que thử nồng độ axid peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2515 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

93000 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210243 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021