STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92981 Ống Glycemi, xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NXD001-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH Còn hiệu lực
19/06/2019

92982 Ống hàn C-Flex TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 265/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

92983 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 229-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

92984 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 230-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

92985 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

92986 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 278-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

92987 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

92988 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

92989 Ống hít chứa tinh dầu (Tên thương mại: ACH…OO 2 IN 1) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 741/21/170000116/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Brawn Laboratories Limited tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/10/2021

92990 Ống hít hai đầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG 02/2023/PL-KL Còn hiệu lực
04/05/2023

92991 Ống hít IRISYAN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3598-2S28/12/2020 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
07/06/2021

92992 Ống hít mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

92993 Ống hít thông mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2740 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2019

92994 ỐNG HÍT THÔNG MŨI EAGLE INHALER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH INTERSHOP 01/2023-KQPL/INTERSHOP Còn hiệu lực
06/01/2024

92995 Ống hơi đo huyết áp 2 dây cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

92996 Ống hơi đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

92997 Ống hơi đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

92998 Ống hướng dẫn mũi khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

92999 Ống hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

93000 Ống hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 220622/Instruments-Allgaier/Germany Còn hiệu lực
16/01/2024