STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93021 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1167/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
30/09/2020

93022 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-169REV/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Cầu Nối Việt Còn hiệu lực
05/10/2020

93023 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 72/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
07/10/2020

93024 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 364-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
10/11/2020

93025 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 03PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
18/11/2020

93026 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 018.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

93027 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1868/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
29/12/2020

93028 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

93029 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 30/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
08/01/2021

93030 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
15/01/2021

93031 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1979/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HHT Còn hiệu lực
02/02/2021

93032 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 21/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONFU Còn hiệu lực
05/02/2021

93033 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 193/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
05/03/2021

93034 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-012/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Cầu Nối Việt Còn hiệu lực
29/03/2021

93035 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 114 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
31/03/2021

93036 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 89.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG TIẾN Còn hiệu lực
17/04/2021

93037 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

93038 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

93039 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 10PL-VRT/170000160/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
15/07/2021

93040 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 22/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
20/08/2021