STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93021 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

93022 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

93023 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2021

93024 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 654/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Đã thu hồi
11/11/2021

93025 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 655/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Còn hiệu lực
11/11/2021

93026 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 654/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Còn hiệu lực
11/11/2021

93027 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE Còn hiệu lực
24/12/2021

93028 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/01/2022

93029 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
03/01/2022

93030 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
16/02/2022

93031 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
10/03/2022

93032 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH 01/2022/PL/PM Còn hiệu lực
10/03/2022

93033 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MEDIPHARMA 01/2022/VBPL-MEDI Còn hiệu lực
28/07/2022

93034 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 1322/BIO-PL Còn hiệu lực
10/08/2022

93035 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK TOÀN CẦU IMEX 01/2022/VBPL-IMEX Còn hiệu lực
12/10/2022

93036 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 02-2022/KQPL-VIMEDTEC Còn hiệu lực
27/12/2022

93037 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASIA AA_PL02 Còn hiệu lực
31/12/2022

93038 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASIA AA_PL01 Còn hiệu lực
31/12/2022

93039 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ORGANIC PHARMA 01BPL/ORGANICPHARMA Còn hiệu lực
22/02/2023

93040 VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 01/2022/PLB-BIOMEDICO Còn hiệu lực
23/02/2023