STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93041 VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 02/2022/PLB-BIOMEDICO Còn hiệu lực
23/02/2023

93042 VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 03/2022/PLB-BIOMEDICO Còn hiệu lực
23/02/2023

93043 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN 220003749/PCBB-HCM Còn hiệu lực
28/02/2023

93044 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN 220003750/PCBB-HCM Còn hiệu lực
28/02/2023

93045 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÂN 220003751/PCBB-HCM Còn hiệu lực
28/02/2023

93046 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN 02/2023/QĐ-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

93047 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K 01/3KP0323 Còn hiệu lực
08/03/2023

93048 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K 02/3KP0323 Còn hiệu lực
14/03/2023

93049 Viên đặt âm đạo Betaclor TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01-2022/KQPL-VIMEDTEC Còn hiệu lực
29/11/2022

93050 VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO BRIAR PK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 153/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM&DV MAYA Đã thu hồi
06/08/2021

93051 Viên đặt âm đạo Canigyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NU HEALTH EU 01/PLEU Còn hiệu lực
24/03/2022

93052 Viên đặt âm đạo GYNAFUTA Ovuli vaginali/ GYNAFUTA vaginal suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3085-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Còn hiệu lực
05/06/2020

93053 Viên đặt âm đạo GYNAFUTA Vaginal Suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3281-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
13/06/2021

93054 Viên đặt âm đạo HPV-free TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 79/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/08/2021

93055 Viên đặt âm đạo HYALOTIM TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 155-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMV PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
04/06/2020

93056 Viên đặt âm đạo Mivabor Plus TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2021

93057 Viên đặt âm đạo Nagflor Forte TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3131-1PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Còn hiệu lực
08/03/2020

93058 Viên đặt âm đạo Nagflor Forte TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3821 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
13/06/2021

93059 Viên đặt âm đạo PERREGYN Vaginal Suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3282-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
13/06/2021

93060 Viên đặt âm đạo Polvag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NU HEALTH EU 02/PLEU Còn hiệu lực
24/03/2022