STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93081 Vít cột sống đơn trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

93082 Vít cuống cung bơm xi măng đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

93083 Vít cuống cung bơm xi măng đơn trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

93084 Vít cuống cung đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

93085 Vít cuống cung đơn trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

93086 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021073/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

93087 Vít dây chằng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021071/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

93088 Vít DHS / DCS các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

93089 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
07/04/2020

93090 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

93091 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MDN/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

93092 Vít DIVERGENCE (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

93093 Vít dùng cho phẫu thuật gãy xương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 224-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

93094 Vít dùng trong nắn chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

93095 Vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 031-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
05/02/2020

93096 Vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0064/200000039/PCBPL-BYT Công ty TNHH 3S Medical Còn hiệu lực
09/06/2021

93097 Vít dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/04/2021

93098 Vít dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 14.10.2022/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
05/10/2022

93099 Vít gắn chính giữa nẹp cột sống cổ Blue Mountain TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

93100 Vít gắn hai đầu nẹp cột sống cổ Blue Mountain TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020