STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93101 Viên đặt trĩ TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4089-7PL-TTDV Còn hiệu lực
22/01/2022

93102 Viên đặt trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2783A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2022

93103 Viên đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181519-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TIẾN Còn hiệu lực
26/06/2019

93104 Viên đặt trực tràng TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI 01/23/PL-VIETMEC Còn hiệu lực
23/02/2023

93105 Viên đặt trực tràng (2g) bảo vệ niêm mạc trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỀN HOÀ BÌNH Còn hiệu lực
10/04/2021

93106 Viên đặt trực tràng HYALUFIL TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 155-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMV PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
04/06/2020

93107 Viên đặt ZUMELA TTBYT Loại A TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP 2021001/200000048/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Đã thu hồi
17/08/2021

93108 Viên đặt ZUMELIK TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3417 PL-TTDV Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Còn hiệu lực
20/09/2020

93109 Viên đặt phụ khoa TÂM ĐAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0080PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TÂM ĐAN PHARMA Đã thu hồi
22/02/2020

93110 Viên đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
07/04/2022

93111 Viết đánh dấu dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 110722/TH-PCBPLA Còn hiệu lực
12/07/2022

93112 Viết đánh dấu vùng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 14080817 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/08/2019

93113 Vietlife Antican TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE Còn hiệu lực
03/06/2020

93114 Vietlife Inflapain TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE Còn hiệu lực
03/06/2020

93115 Viopaste TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

93116 Viopex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

93117 Vioseal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

93118 Viral DNA/RNA Isolation Kit TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 89 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
11/08/2020

93119 Viral DNA/RNA Isolation Kit TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 90PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/08/2020

93120 Viral Nucleic Acid Isolation Kit TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 89 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
11/08/2020