STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93161 Nhíp mô tiêu chuẩn Thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 160 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

93162 Nhíp mống mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 20120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

93163 Nhíp nhổ lông quặm (Nhíp nhổ lông mi) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 22120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

93164 Nhíp phẫm thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,.. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

93165 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 508/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2019

93166 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 21282019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/12/2019

93167 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

93168 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

93169 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-27/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

93170 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 249/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/03/2023

93171 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 483/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

93172 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 497/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/10/2023

93173 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 555/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/04/2024

93174 Nhíp phẫu thuật (ADSON BROWN forceps 7x7 teeth 12 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

93175 Nhíp phẫu thuật (ADSON forceps serrated 15 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

93176 Nhíp phẫu tích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 594/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

93177 Nhíp phẫu tích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 559/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/04/2024

93178 Nhíp phẫu tích Thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

93179 Nhíp vi phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 21120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

93180 Nhíp Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021