STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93161 Túi ép phồng dùng trong hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 772C-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

93162 Túi ép phồng tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 179/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/07/2020

93163 Túi ép phồng tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

93164 Túi ép phồng tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1999/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
22/01/2021

93165 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1804/170000102/PCBOL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

93166 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 120/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
26/06/2019

93167 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/19-180001365/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

93168 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018451 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019

93169 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO 01.ĐTP/170000056/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT Còn hiệu lực
22/03/2020

93170 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1842/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LEPHAMED Còn hiệu lực
07/09/2021

93171 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-9 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
10/11/2021

93172 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

93173 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5S/22/10/21 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
15/12/2021

93174 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-08 Còn hiệu lực
27/06/2022

93175 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN 01/PL Còn hiệu lực
29/08/2022

93176 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2022/MTD-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

93177 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003498/PCBA-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

93178 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003499/PCBA-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

93179 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 08.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
17/04/2023

93180 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 03/CT-BPL Còn hiệu lực
18/04/2023