STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93281 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại, túi chăm sóc hậu môn các loại,túi nước tiểu các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 489 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

93282 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 14/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

93283 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

93284 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 15/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

93285 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 800/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

93286 Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

93287 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0919 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Còn hiệu lực
14/11/2019

93288 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED1119 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
20/02/2020

93289 Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

93290 Túi hậu môn nhân tạo Softomy (Softomy Colostomy Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

93291 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

93292 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em Ostomy Bag TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 113.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THANH LIÊM Còn hiệu lực
19/04/2021

93293 Túi hiệu chỉnh pha trộn dịch dinh dưỡng tĩnh mạch 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2206/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

93294 Túi hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường Còn hiệu lực
02/06/2019

93295 Túi hơi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 239/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2020

93296 Túi hơi chân không cố định đầu cổ vai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 239/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2020

93297 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 26/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
13/06/2019

93298 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 35/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/06/2019

93299 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.22/KQPL/VK-2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

93300 Túi hơi cố định chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 07.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
01/06/2022