STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93281 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA 01/2022/TTBYT-MEDDA Còn hiệu lực
28/07/2022

93282 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 138-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2022

93283 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6062021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/09/2022

93284 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20220901/VINALAB/BPL Còn hiệu lực
26/09/2022

93285 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93286 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93287 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93288 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 292929111 Còn hiệu lực
19/10/2022

93289 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 04/TP-PL Còn hiệu lực
24/10/2022

93290 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6122021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

93291 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93292 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93293 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93294 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 06/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
13/12/2022

93295 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/STURDY-VN/VBPL Đã thu hồi
04/03/2023

93296 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93297 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93298 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93299 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93300 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022