STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93321 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0001023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
17/04/2023

93322 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 077-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

93323 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA BBROW 25/04/23/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

93324 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0002023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
04/05/2023

93325 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 104-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

93326 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 01.2022/TS.PLC Còn hiệu lực
12/05/2023

93327 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0601 Đã thu hồi
20/06/2023

93328 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0103 Đã thu hồi
20/06/2023

93329 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0103 Còn hiệu lực
20/06/2023

93330 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0601 Còn hiệu lực
21/06/2023

93331 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1230 Còn hiệu lực
21/06/2023

93332 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 08.TT05.2022/PL-HH Còn hiệu lực
04/07/2023

93333 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

93334 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

93335 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

93336 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

93337 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 03/2023/VK-SD Còn hiệu lực
16/07/2023

93338 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0105 Còn hiệu lực
31/07/2023

93339 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA THỊNH PHÁT 1507-PL/TP Còn hiệu lực
04/08/2023

93340 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 100823-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
10/08/2023