STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93341 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TPMED 04.TPMED/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/02/2024

93342 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 181223-02/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2024

93343 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202408/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
07/03/2024

93344 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH 012024/PLTTBYT-YSINH Còn hiệu lực
19/03/2024

93345 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH 15/2023/LANOANH -TBYT Còn hiệu lực
13/03/2024

93346 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 04/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
15/03/2024

93347 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 001/2024/VK-SD Còn hiệu lực
04/04/2024

93348 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 063-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

93349 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240412/MP-BPL Còn hiệu lực
12/04/2024

93350 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2052/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2024

93351 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 03-2024/MT-KQPL Còn hiệu lực
19/04/2024

93352 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 30-HM/DENGGUAN Còn hiệu lực
20/04/2024

93353 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 0324.TT05/PL-HH Còn hiệu lực
20/05/2024

93354 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á VAGSEE12 Còn hiệu lực
23/05/2024

93355 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN FGB22424 Còn hiệu lực
23/05/2024

93356 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC DƯƠNG 01.PL/2023/KTDD Còn hiệu lực
10/06/2024

93357 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018928 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
26/02/2020

93358 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181856 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021

93359 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 89/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
03/07/2019

93360 Nồi hấp tiệt trùng ( Máy hấp tiệt trùng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 11/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/06/2019