STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93381 Que thử/ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 164 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/09/2021

93382 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 173 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/10/2021

93383 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 193 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2022

93384 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 174 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/10/2021

93385 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 194 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

93386 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

93387 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

93388 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 37/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

93389 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1/2/O TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23014 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2023

93390 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 39/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

93391 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 270123/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
22/03/2023

93392 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 1606-PLB-QDHLK Còn hiệu lực
29/06/2022

93393 Que và Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 151/VB Đã thu hồi
15/11/2023

93394 Que và Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 151/VB Còn hiệu lực
17/11/2023

93395 Que xét nghiệm Dengue NS1 Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93396 Que xét nghiệm H.pylori Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93397 Que xét nghiệm HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93398 Que xét nghiệm HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93399 Que xét nghiệm HCV Ab TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93400 Que xét nghiệm HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019