STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93401 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210003 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VIỆT Còn hiệu lực
12/01/2021

93402 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
18/04/2022

93403 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
21/04/2022

93404 Ống nghe một dây ALPK2 TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 11 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

93405 Ống nghe tim mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021585/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021

93406 Ống nghe tim phổi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 114ANHBAC-CONTEC Còn hiệu lực
08/11/2023

93407 Ống nghe tim phổi ERKA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 900/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
09/12/2019

93408 Ống nghe tim phổi người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh và phụ kiện: màng ngăn, vòng ngăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019159/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

93409 Ống nghe tim phổi trẻ em/trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021585/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021

93410 Ống nghe tim phổi, tim mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

93411 Ống nghe tim thai; Hộp đựng dụng cụ 19x33cm; Thước đo khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01101117 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Mai Xuân Còn hiệu lực
20/08/2019

93412 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01021018 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
22/08/2019

93413 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Số: 03/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93414 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93415 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93416 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

93417 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

93418 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

93419 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200126 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

93420 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019