STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93421 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED ongnghiemHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023

93422 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-006-2024 Còn hiệu lực
19/02/2024

93423 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-005-2024 Còn hiệu lực
19/02/2024

93424 Ống nghiệm EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93425 Ống nghiệm 14ml đáy tròn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3112 PL Công Ty TNHH Toàn ánh Còn hiệu lực
25/12/2019

93426 Ống nghiệm 15ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 02/2024-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
25/03/2024

93427 Ống nghiệm 5 mL có nắp đỏ 5 mL Red Serum w/Clot Activator Plastic Becton Dickinson Hemogard (Tube Closure) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

93428 Ống nghiệm 5ml đáy tròn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3005 PL-TTDV Công ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
24/09/2021

93429 Ống nghiệm bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

93430 ống nghiệm các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1670 PL_TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
19/10/2020

93431 Ống nghiệm các loại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

93432 Ống nghiệm các loại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

93433 ống nghiệm các loại, ống đựng huyết thanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 790-1 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
19/10/2020

93434 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018137 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
09/11/2019

93435 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181359 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
23/11/2020

93436 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181360 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
23/11/2020

93437 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181431/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
15/01/2021

93438 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 01.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
12/03/2022

93439 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR 09/2022/QĐ-PL/DALAPHAR Còn hiệu lực
22/09/2022

93440 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐỨC QUANG 01/2023/PL/Orsin Còn hiệu lực
02/11/2023