STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93461 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐỨC QUANG 01/2023/PL/Orsin Còn hiệu lực
02/11/2023

93462 Ống nghiệm chân không Citrate TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

93463 Ống nghiệm Chân không CITRATE 3.2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1125/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93464 Ống nghiệm Chân không CITRATE 3.8% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1126/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93465 Ống nghiệm chân không EDTA TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

93466 Ống nghiệm Chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1127/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93467 Ống nghiệm chân không EDTA K2, dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

93468 Ống nghiệm chân không EDTA K3, dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

93469 Ống nghiệm chân không Glucose TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

93470 Ống nghiệm Chân không GLUCOSE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1130/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93471 Ống nghiệm chân không Heparin TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

93472 ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG K3EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1139/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
03/10/2023

93473 Ống nghiệm chân không lấy máu Vacuum Blood Collection Tube TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 12.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

93474 Ống nghiệm Chân không LITHIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1128/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93475 Ống nghiệm chân không PAXgene RNA - PAXgene® Blood RNA Tube TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-SM-001/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2021

93476 Ống nghiệm chân không PAXgene RNA - PAXgene® Blood RNA Tube TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240110-01.SM/BPL Còn hiệu lực
10/01/2024

93477 Ống nghiệm chân không phân tách huyết thanh nhanh (RST) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191138 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

93478 Ống nghiệm chân không Serum TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

93479 Ống nghiệm Chân không SERUM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1131/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

93480 Ống nghiệm Chân không SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1129/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023