STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93481 Rọ lấy sỏi Stone Basket TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

93482 Rọ lấy sỏi tái sử dụng (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 816 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD Còn hiệu lực
29/12/2019

93483 Rọ lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019

93484 Rọ lấy sỏi trong phẫu thuật tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 08/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

93485 Rọ lấy sỏi Ultra-Catch, X-Catch dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL1009/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

93486 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 188.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

93487 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 04/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

93488 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Zero Tip™ Nitinol Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0201PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

93489 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Segura Hemisphere™ Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0197PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

93490 Rọ lấy và tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-24/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

93491 Rổ lưới 485 x 255 x 100mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200643 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
06/11/2020

93492 Rổ lưới 485 x 255 x 50mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200643 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
06/11/2020

93493 Rổ lưới 485 x 255 x 70mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200643 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
06/11/2020

93494 Rơ lưỡi em bé TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 06/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

93495 Rơ lưỡi em bé Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 15/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
17/04/2020

93496 Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

93497 Rổ lưới đựng dụng cụ (marTray, mini, 277x172x38mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 179/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/09/2021

93498 Rọ mây TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

93499 Rọ sỏi 4 dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023-01/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

93500 Rọ sỏi 4 dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019