STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93501 RĂNG MIỆNG TẤT THÀNH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 712/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
29/09/2021

93502 Răng miệng thảo mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-4 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
07/10/2021

93503 Răng miệng UScare Toothpaste TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4075-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BM VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2021

93504 Răng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 00407/PLB/VUGIA Còn hiệu lực
12/07/2022

93505 Răng nhựa cứng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/05/2020

93506 Răng nhựa dùng trên hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 25082022PL-SPI Còn hiệu lực
25/08/2022

93507 Răng nhựa giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 122-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

93508 Răng nhựa giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 03/2023-PL/HM Còn hiệu lực
04/12/2023

93509 Răng nhựa làm hàm tạm, hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 060-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

93510 Răng nhựa tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1807/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
19/10/2019

93511 Răng nhựa tổng hợp, răng cối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

93512 Răng nhựa tổng hợp, răng cửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

93513 Răng sứ cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

93514 Răng sứ không kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

93515 Răng sứ không kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TKG 01/2023-TKG Còn hiệu lực
15/06/2023

93516 Răng sứ kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

93517 Răng tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

93518 Rapid anti-H.pylori Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93519 Rapid Anti-HCV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

93520 Rapid Anti-HCV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 30PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
28/06/2019