STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93541 Silicon treo mí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2342/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

93542 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191548 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/03/2020

93543 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200395 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
17/07/2020

93544 Silicone Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210871/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

93545 Silicone lấy dấu răng loại lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 10042023PL-SPI-001 Còn hiệu lực
10/04/2023

93546 Silicone lấy dấu răng loại trộn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 18042023PL-SPI-001 Còn hiệu lực
26/04/2023

93547 Silicone lấy dấu răng loại trộn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 26042023-SPI-001 Còn hiệu lực
26/04/2023

93548 Silicone Prosthetic glove (Long)/ Găng tay silicon (dài) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-003/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

93549 SILICONE TUBESILICONE TUBE 10x14 mm - 2 mm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
04/06/2020

93550 Silistab Genu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-11 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

93551 Silistab Genu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-11 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

93552 Sillicone Polishers-RA + Metal Polishers-RA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

93553 Simple oxygen mask ( Mặt nạ thở oxy) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020

93554 Sìn Sú Đại Việt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUỆ MINH GROUP 01/2023/BPL-DVTM Còn hiệu lực
08/02/2023

93555 Sinh hiển vi (đèn khe) khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 04-2023/KQPLA-KTHL Còn hiệu lực
17/10/2023

93556 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 27032018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/06/2019

93557 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

93558 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

93559 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

93560 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019