STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93541 Normal 3-way TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 102-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

93542 NOVA 1947 ENEMA 18%/8% TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 118/170000001/PCPBL-BYT Văn phòng đại diện CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA MEDEXPORT ITALIA Còn hiệu lực
23/10/2019

93543 Nova Băng keo (dính) y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020622/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

93544 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSVIET Còn hiệu lực
12/06/2019

93545 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSVIET Còn hiệu lực
12/06/2019

93546 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1021/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/09/2020

93547 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 169-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN Còn hiệu lực
09/10/2020

93548 Nồi hấp tiệt trùng kèm hệ thống nồi hơi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

93549 Nón bảo hộ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

93550 NTP DUNG DỊCH XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1587/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
09/11/2020

93551 NTP DUNG DỊCH XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1589/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
09/11/2020

93552 Nucleic Acid Isolation or Purification Reagent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 031123-PL-TCBIO Còn hiệu lực
06/11/2023

93553 Núm chặn chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

93554 Núm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 05/2023/PL-MPV Còn hiệu lực
18/10/2023

93555 Núm vệ sinh mũi Tana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

93556 NUNAMIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 66.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOHA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

93557 Nước sát khuẩn nhanh Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020

93558 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

93559 NƯỚC BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 630/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
31/08/2021

93560 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022