STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93561 SẢN PHẨM NƯỚC XỊT MŨI NANO SPRAY UK TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 20.19/180000026/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/12/2019

93562 Sản phẩm phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181665 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/05/2021

93563 Sản phẩm phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181665/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2021

93564 Sản phẩm phục hình mẫu cho răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2716 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

93565 Sản phẩm rửa mũi: Nostriwash TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191554 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH Còn hiệu lực
26/03/2020

93566 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 05/2022/HAANH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2022

93567 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 09/2022/HAANH-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2022

93568 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 11/2022/HA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

93569 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 02/2023/HAANH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

93570 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/348 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

93571 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/350 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

93572 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 10/2022/HA- PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

93573 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng sợi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/349 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

93574 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH Sản phẩm vệ sinh mũi CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/07/2021

93575 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0710PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/07/2021

93576 SẢN PHẨM VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0727PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
10/08/2021

93577 Sản phẩm xịt họng thảo dược SEKI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 292/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3N PHARMA Còn hiệu lực
21/05/2020

93578 Sản phẩm xịt mũi Xoang Bách Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 05.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
11/11/2019

93579 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2956 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
02/12/2019

93580 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3545-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
22/03/2021