STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93561 Nội khí quản lò xo size 7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93562 Nội khí quản lò xo size 7.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93563 Nội khí quản lò xo size 8.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93564 Nội khí quản lò xo size 8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93565 Nội khí quản LTS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
29/03/2021

93566 Nồi luộc dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED 1846-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2023

93567 Nồi luộc dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIETTECH 05/VT-PL/TBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

93568 Nồi luộc tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0506MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
28/06/2019

93569 Nồi nấu Paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 303/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Còn hiệu lực
05/06/2020

93570 Nồi nấu Paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT 2608/22/TD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

93571 Nồi sắc thuốc đông y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIETTECH 03/VT-PL/TBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

93572 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018176 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

93573 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018164 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

93574 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 177-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
12/02/2020

93575 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 070-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

93576 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 15-IBM/20241405/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/05/2024

93577 Nôi sơ sinh (Baby Crib) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

93578 Nối thanh dọc thuộc hệ thống thiết bị cấy ghép trong phẫu thuật cột sống ngực lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 331/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

93579 Nội thất phòng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU 1808/CBPL-LTE Còn hiệu lực
11/09/2023

93580 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY 01-22/HD Còn hiệu lực
26/07/2022