STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93641 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

93642 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

93643 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VASSEN KOREA CONTACT LENS 01/2023/PL-VASSEN Đã thu hồi
27/07/2023

93644 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

93645 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

93646 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA 01/2023/PL/NOLA Còn hiệu lực
12/08/2023

93647 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA 10:2023/ PL- HTC MEGA Còn hiệu lực
15/08/2023

93648 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 23:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

93649 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN 03-2023/PL-HG Còn hiệu lực
14/09/2023

93650 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2023/PL-B/MR Còn hiệu lực
10/10/2023

93651 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 09/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
16/10/2023

93652 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

93653 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICH 01/2023/PL-RICH Còn hiệu lực
25/10/2023

93654 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93655 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93656 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93657 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93658 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93659 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

93660 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023