STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93661 Thiết bị laser màu điều trị các bệnh về da TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 26052022-TRANFA/PL 585 Còn hiệu lực
26/05/2022

93662 Thiết bị laser màu điều trị các bệnh về da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190252 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

93663 Thiết bị Laser Nd: YAG y học điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

93664 Thiết bị Laser Nd: YAG y học điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

93665 Thiết bị Laser Nd: YAG y học điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

93666 Thiết bị Laser Nd: YAG y học điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

93667 Thiết bị laser Nd:YAG & Alexandrite dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

93668 Thiết bị laser Nd:YAG & Alexandrite dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045-1S15/10/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
04/12/2021

93669 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4022 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
07/10/2021

93670 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
07/10/2021

93671 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4030 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

93672 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-3CL4/10/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

93673 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4072 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

93674 Thiết bị Laser Nd:YAG dùng trong điều trị da liễu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 25102022/ERADA/BPL Còn hiệu lực
28/10/2022

93675 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong điều trị da liễu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 63/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

93676 Thiết bị laser nha khoa cường độ thấp giảm đau, giảm viêm, tăng sinh collagen TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3681 PL-TTDV Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
03/06/2021

93677 THIẾT BỊ LASER NỘI MẠCH TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

93678 Thiết bị laser phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181055 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

93679 Thiết bị laser Q-Switched Nd:YAG TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 424.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Còn hiệu lực
07/09/2020

93680 Thiết bị laser Thulium dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4044 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021