STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93701 Nước mắt nhân tạo IANA EYE DROPS MOISTURIZING 0,4% HA TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4083 PL-TTDV Công ty TNHH Dược Phẩm Pharmafutek Asia Còn hiệu lực
29/12/2021

93702 Nước mắt nhân tạo IANA PREMIUM EYE DROPS 10ml TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3854 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Dược Phẩm Pharmafutek Asia Còn hiệu lực
16/06/2021

93703 Nước mắt nhân tạo không chất bảo quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230006/RA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

93704 Nước mắt nhân tạo Refresh DR.EYES TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VINAFA 01/2023/PLB-VINAFA Còn hiệu lực
23/09/2023

93705 Nước mắt nhân tạo Sodyal Protect TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021010A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Còn hiệu lực
01/06/2021

93706 Nước mắt nhân tạo và dung dịch vệ sinh mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0109E/170000088/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/02/2020

93707 Nước mắt nhân tạo và dung dịch vệ sinh mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0121/170000088/PCBPL-BYT Công ty TNHH ortho-K Việt Nam Còn hiệu lực
27/03/2021

93708 Nước mắt nhân tạo Vizulize Hypromellose 0.3% TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH INTERSHOP 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
04/06/2024

93709 Nước mắt nhân tạo ZIXOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1957/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
27/11/2020

93710 Nước mắt nhân tạo – NEBUVIS EYE HYDRATION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 934A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Còn hiệu lực
16/09/2021

93711 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2656A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

93712 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2657A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

93713 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 06/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
31/08/2022

93714 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

93715 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

93716 Nước muối biển 0.9% dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

93717 Nước muối biển 2.2% dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

93718 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021

93719 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021

93720 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021