STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93721 Ống nghiệm EDTA K2 2ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93722 Ống nghiệm EDTA K2 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93723 Ống nghiệm Glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93724 Ống nghiệm Glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93725 ỐNG NGHIỆM GLUCOSE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1136/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93726 Ống nghiệm Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

93727 Ống nghiệm Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93728 Ống nghiệm Heparin 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93729 Ống nghiệm Heparin 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93730 ỐNG NGHIỆM K3 EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1132/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93731 Ống nghiệm không hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93732 Ống nghiệm không hóa chất VMA/ Ống nghiệm Citrate VMA/ Ống nghiệm Serum VMA/ Ống nghiệm Heparin VMA/ Ống nghiệm EDTA VMA/ Ống nghiệm Chimigly VMA/ Lọ nhựa đựng mẫu VMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0041-0823/PL-HTM Còn hiệu lực
04/08/2023

93733 Ống nghiệm lạnh 1,8 mL 1.8 mL Clear, Plastic Nunc 2D Barcode Insert Cryotube External thread Flat Bottom TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

93734 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018889/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
13/02/2020

93735 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

93736 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

93737 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021344/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

93738 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

93739 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 01/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023

93740 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 73/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
05/12/2023