STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93801 Nước nhựa nền hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

93802 Nước nhựa nền hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

93803 Nước nhựa tự cứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

93804 Nước nhựa tự cứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

93805 Nước nhuộm màu Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2842A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

93806 NƯỚC OXY GIÀ (HYDROGEN PEROXIDE 3%) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 49 Còn hiệu lực
26/05/2022

93807 Nước oxy già VP 3% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC PL2403/24032023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

93808 Nước răng miệng Nàng Hương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM Còn hiệu lực
26/08/2021

93809 Nước rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 04/05/2022 Còn hiệu lực
29/05/2024

93810 Nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2129PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
24/06/2020

93811 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 287/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

93812 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 12.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
11/10/2022

93813 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0409/23/MEDI/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

93814 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 14/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022

93815 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/NRSH Còn hiệu lực
04/07/2023

93816 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 26.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
20/09/2022

93817 Nước rửa dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03/2023/PLYT/SGM-01 Còn hiệu lực
31/01/2024

93818 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 942/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

93819 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

93820 Nước rửa mắt DIPHOTERINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021