STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93821 Thiết bị rửa tay phòng mổ 2 vòi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

93822 Thiết bị rửa vô trùng dụng cụ dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 53/CV-ATC/170000079/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

93823 Thiết bị rửa/ khử khuẩn dụng cụ chứa chất thải con người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PVM-04/PL Còn hiệu lực
23/05/2022

93824 Thiết bị rửa/khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 600/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical Phân Phối Còn hiệu lực
04/06/2020

93825 Thiết bị sạc dùng cho máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210063 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/02/2021

93826 Thiết bị siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH 03/012023/GBM/HOPT-KQPL Còn hiệu lực
10/02/2023

93827 Thiết bị siêu âm cầm tay MX5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 223.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ENABLE STARTUP Còn hiệu lực
11/06/2020

93828 Thiết bị siêu âm hội tụ dạng vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 01/2022/PL-AH Đã thu hồi
09/02/2022

93829 Thiết bị siêu âm kết hợp điện xung trị liệu Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2531/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

93830 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

93831 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 05/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
17/08/2023

93832 Thiết bị siêu âm trị liệu (1÷3 MHz) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

93833 Thiết bị siêu âm trị liệu + phụ kiện: đầu phát siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

93834 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 907/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Đã thu hồi
27/05/2021

93835 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 825/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

93836 Thiết Bị Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Ultrasound INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

93837 Thiết bị siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

93838 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 831 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TKMED Còn hiệu lực
27/10/2019

93839 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 114/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CTH Còn hiệu lực
18/11/2019

93840 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 05/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022