STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93821 Nước răng miệng Nàng Hương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM Còn hiệu lực
26/08/2021

93822 Nước rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 04/05/2022 Còn hiệu lực
29/05/2024

93823 Nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2129PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
24/06/2020

93824 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 287/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

93825 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 12.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
11/10/2022

93826 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0409/23/MEDI/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

93827 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 14/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022

93828 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/NRSH Còn hiệu lực
04/07/2023

93829 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 26.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
20/09/2022

93830 Nước rửa dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03/2023/PLYT/SGM-01 Còn hiệu lực
31/01/2024

93831 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 942/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

93832 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

93833 Nước rửa mắt DIPHOTERINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

93834 Nước rửa mắt HEXAFLUORINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

93835 Nước rửa máy sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145-3PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
26/03/2021

93836 Nước rửa ống tủy và làm mềm MTA – CHX 10% TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2546 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

93837 Nước rửa sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 230419/PL/ZBY Còn hiệu lực
09/05/2023

93838 Nước rửa tay diệt khuẩn (nano) Kalasso TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 105/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Kalong Đã thu hồi
02/03/2020

93839 Nước rửa tay diệt khuẩn Hand SANITIZER TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 11.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
31/03/2020

93840 NƯỚC RỬA TAY KHÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 87/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT Đã thu hồi
17/02/2020