STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93861 Ống nhựa lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210781 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
06/10/2021

93862 Ống nhựa lấy máu chân không TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220218-01.SM/BPL Còn hiệu lực
18/02/2022

93863 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.SM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022

93864 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

93865 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191381 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

93866 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200002 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/05/2020

93867 Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất đông EDTA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220511-01.SM/BPL Còn hiệu lực
11/05/2022

93868 Ống nhựa đặt trong lọ hóa chất đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 32.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
03/11/2022

93869 Ống nhựa đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93870 Ống nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-ME01-231006 Còn hiệu lực
06/10/2023

93871 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210414/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
11/08/2021

93872 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/BYT-TB-CT Đã thu hồi
05/05/2022

93873 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

93874 Ống nối (shunt) động mạch cảnh tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220125/PL-VMD Còn hiệu lực
21/07/2022

93875 Ống nối áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190616-1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Còn hiệu lực
20/08/2019

93876 Ống nối áp lực cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018507 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
16/07/2019

93877 Ống nối áp lực cao TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 299/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
27/09/2019

93878 Ống nối bao đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 430.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
25/08/2020

93879 ỐNG NỐI BAO ĐO HUYẾT ÁP SỬ DỤNG NHIỀU LẦN TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 64.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/03/2020

93880 Ống nối chữ Y TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/02/2020