STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93961 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2988 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Inamed Còn hiệu lực
11/12/2019

93962 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221209/BINHMINH/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/12/2022

93963 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux/ Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

93964 Thiết bị trị liệu da vi kim RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 11042/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

93965 Thiết bị trị liệu giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

93966 Thiết bị trị liệu giảm đau băng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 016/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
02/07/2021

93967 Thiết bị trị liệu giảm đau bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 017/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
07/07/2021

93968 Thiết bị trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 197/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020

93969 Thiết bị trị liệu nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2022002/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
26/09/2022

93970 Thiết bị trị liệu nha khoa và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020694/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Còn hiệu lực
24/11/2021

93971 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA ACTIV CT7 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3650 PL-TTDV Còn hiệu lực
07/07/2023

93972 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA ACTIV CT8 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3597-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
05/05/2023

93973 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA ACTIV CT9 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3652 PL Còn hiệu lực
07/07/2023

93974 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® ASTER / EST0107 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3699 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93975 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 25 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3671 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93976 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 42 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3674 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93977 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 45 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3675 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93978 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY IA 100 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3672 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93979 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY IA 200 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3673 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

93980 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care ELITE (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3653-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021