STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94001 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94002 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94003 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94004 Thiết bị truyền di động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI B&T 03-PL/2023/B&T Còn hiệu lực
11/07/2023

94005 Thiết bị truyền và làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019279/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021

94006 THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

94007 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

94008 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
30/11/2022

94009 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 14/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/12/2022

94010 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Đã thu hồi
22/12/2019

94011 Thiết bị tự động đo liều,chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL-TTDV Còn hiệu lực
17/06/2022

94012 Thiết bị ứng dụng hỗ trợ CT can thiệp và soi CT trên Hệ thống CT- Scanner SIEMENS SOMATOM Definition AS TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ Y Học Chí Anh Còn hiệu lực
25/06/2019

94013 Thiết bị vận chuyển chuyên dụng cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 2107 Còn hiệu lực
21/07/2023

94014 Thiết bị vận động phục hồi chức năng cao cấp sức bền – xe đạp lực kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021

94015 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB 04/082022/MRS-KQPL Còn hiệu lực
02/08/2022

94016 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi dưới - khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

94017 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi dưới khép/ mở cơ hông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

94018 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi trên đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1081/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

94019 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi trên, sức mạnh cơ lưng/ ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

94020 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp cột sống cổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021