STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94001 Ống nội soi cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL180124/THUYAN Còn hiệu lực
18/01/2024

94002 Ống nội soi cứng bàng quang bể thận kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 30.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

94003 Ống nội soi Dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 448/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

94004 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 438/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

94005 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 499/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

94006 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-038-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

94007 Ống nội soi dạ dày phóng đại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 438/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

94008 Ống nội soi dạ dày phóng đại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 499/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

94009 Ống nội soi Dạ dày siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 448/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

94010 Ống nội soi hai kênh sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-030-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

94011 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

94012 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-039-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

94013 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-064-2022 Còn hiệu lực
22/11/2022

94014 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94015 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-076-2022 Còn hiệu lực
28/12/2022

94016 Ống nội soi khớp bán cứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94017 Ống nội soi lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 1504/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

94018 Ống nội soi lồng ngực kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
11/12/2019

94019 Ống nội soi lồng ngực kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

94020 Ống nội soi mềm Tai – Mũi – Họng video TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Đã thu hồi
08/07/2019