STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94021 Ống nội soi mềm Tai – Mũi – Họng video TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

94022 Ống nội soi mềm Tai – Mũi – Họng video TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

94023 Ống nội soi mềm video đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.1/032022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
24/05/2022

94024 Ống nội soi mềm video đường mật (VP) TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.2/032022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
24/05/2022

94025 Ống nội soi mềm video đường mật và dụng cụ dùng kèm TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20/032022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2022

94026 Ống nội soi mũi xoang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94027 Ống nội soi mũi xoang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-074-2022 Còn hiệu lực
28/12/2022

94028 Ống nội soi mũi xoang bán cứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94029 Ống nội soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2023/190000042/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/09/2023

94030 Ống nội soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01623/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
11/09/2023

94031 Ống nội soi niệu quản -thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
17/06/2020

94032 Ống nội soi niệu quản bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021125/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
16/08/2021

94033 Ống nội soi niệu quản bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-003-2023 Còn hiệu lực
09/02/2023

94034 Ống nội soi niệu quản đài bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

94035 Ống nội soi niệu quản đài bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

94036 Ống nội soi niệu quản – bể thận bán cứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94037 Ống nội soi niệu quản – cổ bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1670/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

94038 Ống nội soi ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

94039 Ống nội soi ổ bụng cận hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-031-2023 Còn hiệu lực
18/01/2024

94040 Ống nội soi Optic tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0501/PCBPL-GB Còn hiệu lực
29/02/2024