STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94041 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KNS INTERNATIONAL 01/2023/KNS-PL Còn hiệu lực
12/06/2023

94042 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

94043 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

94044 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 08-23/PL-NOMA Còn hiệu lực
28/08/2023

94045 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm (Kèm phụ kiện) (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3450 PL-TTDV Công ty TNHH Dermamed Còn hiệu lực
03/11/2020

94046 Thiết bị điều trị da bằng sóng tần số vô tuyến RF vi kim SYLFIRM và vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 1611-QHV/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

94047 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4093-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94048 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4086 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94049 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4087 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94050 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3427 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
03/11/2020

94051 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF vi kim POTENZA và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3180 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
08/04/2020

94052 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4091-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94053 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4092-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94054 Thiết bị điều trị da không xâm lấn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3357S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
03/06/2021

94055 Thiết bị điều trị da không xâm lấn (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

94056 Thiết bị điều trị da liễu bằng tia UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
06/07/2020

94057 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191210 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2019

94058 Thiết bị điều trị ghế nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210235 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/04/2021

94059 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/12/2021

94060 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
06/01/2022