STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94081 Thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

94082 Thiết bị đảm bảo chất lượng liều xạ ngõ ra hằng ngày cho hệ thống xạ trị gia tốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

94083 THIẾT BỊ ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ DÁNG ĐI QUA PHẢN HỒI SINH HỌC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 12/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

94084 Thiết bị đạp gắng sức để ghi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1368/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
25/09/2020

94085 Thiết bị đầu cuối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

94086 Thiết bị đầu cuối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

94087 Thiết bị đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 08/2022/ĐTP Còn hiệu lực
22/08/2022

94088 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1070/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/12/2021

94089 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP 01222022 Còn hiệu lực
25/02/2022

94090 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da theo cơ chế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 23042022 Còn hiệu lực
29/04/2022

94091 Thiết bị đếm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

94092 Thiết bị đeo tay đo độ bão hòa oxi trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2071/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
01/02/2021

94093 Thiết bị điện châm + phụ kiện: dây điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

94094 Thiết bị điện phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ 01/2022/PL/DD Còn hiệu lực
22/12/2022

94095 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

94096 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

94097 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 001PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

94098 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 010PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
21/09/2023

94099 Thiết bị điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

94100 Thiết bị điện trị liệu đa năng (các phụ kiện đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021