STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94101 Thiết bị điện xung kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

94102 Thiết Bị Điện Xung Kết Hợp Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Combo INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

94103 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM 220002697/PCBB-HCM Đã thu hồi
15/08/2022

94104 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM V2U-00015 Còn hiệu lực
15/08/2022

94105 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

94106 Thiết bị điện xung trị liệu V2U TENS TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

94107 Thiết Bị Điện Xung Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Stim INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

94108 Thiết bị điều biến thần kinh kích thích não sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

94109 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

94110 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm có bình hút dịch đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 349-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế - Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

94111 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-300mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

94112 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-760mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

94113 Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm, 0-760mmHg, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

94114 Thiết bị điều chỉnh dòng chảy áp suất cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0230/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

94115 Thiết bị điều chỉnh hơi thở/ Airofit pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.21/180000026/PCBPL-BYT Michael Van Etteryk Còn hiệu lực
19/11/2021

94116 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021437/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
17/09/2021

94117 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/09/2021

94118 Thiết bị điều khiển lưu lượng Oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

94119 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

94120 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/05/2021