STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94121 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

94122 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

94123 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

94124 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 519/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
01/08/2021

94125 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP STA-PHARMA Còn hiệu lực
09/08/2021

94126 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THC PHARMA 01:2022/PL-THC Còn hiệu lực
25/01/2022

94127 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 01:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022

94128 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 02:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
23/02/2022

94129 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE 01/2022/PL-VSHINE Còn hiệu lực
03/03/2022

94130 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 02/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

94131 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 01/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

94132 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1044 Còn hiệu lực
31/03/2022

94133 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 02/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
28/06/2022

94134 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VINSTAR 01/2022/PL-VINSTAR Còn hiệu lực
27/10/2022

94135 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 01/2022/PL-SAM Còn hiệu lực
05/12/2022

94136 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 05/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023

94137 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 07/2023/PL-A/MR Còn hiệu lực
15/11/2023

94138 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B CHLORHEXIDIN 0,12%) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 01 Còn hiệu lực
24/02/2022

94139 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B MUỐI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 04 Còn hiệu lực
23/02/2022

94140 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DR SMILE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 60.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
18/05/2020