STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94121 Thiết bị điều khiển tự động bơm xi măng cột sống từ xa không bức xạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM 0105/XNK Còn hiệu lực
05/05/2022

94122 Thiết bị điều tị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2754 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94123 Thiết bị điều trị áp lực ngắt quãng kèm nệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 690/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

94124 Thiết bị điều trị bằng không khí lạnh Koolio TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 07052022/TF/PL KOOLIO Còn hiệu lực
07/05/2022

94125 Thiết bị điều trị bệnh về da bằng tia UVB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 273/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KMD VINA Còn hiệu lực
03/06/2020

94126 Thiết bị điều trị các bệnh lý về da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 24052022-TRANFA/PL QPLUS EVO Còn hiệu lực
11/02/2023

94127 Thiết bị điều trị các bệnh lý về da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 28022022-TRANFA/PL PICO Còn hiệu lực
28/02/2023

94128 Thiết bị điều trị các bệnh lý về da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 27062023-TRANFA/PL 308 Còn hiệu lực
27/06/2023

94129 Thiết bị điều trị các bệnh lý về da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 150823-TRANFA/PL QPLUS Còn hiệu lực
15/08/2023

94130 Thiết bị điều trị các bệnh về da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 24052022-TRANFA/PL QUANTA 585 Còn hiệu lực
11/02/2023

94131 Thiết bị điều trị CHIROPRACTIC TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4088-2CL PL-TTDV Còn hiệu lực
25/01/2022

94132 Thiết Bị Điều Trị CHIROPRACTIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2773A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

94133 Thiết bị điều trị chứng khó nuốt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 163-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

94134 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

94135 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200115 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

94136 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3043-S2-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94137 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3415-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94138 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4082-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94139 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3044-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94140 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-3S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022