STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94161 Ống Soi Mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
07/10/2021

94162 Ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 122823/PL-AG Còn hiệu lực
22/08/2023

94163 Ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 11.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
17/11/2023

94164 Ống soi mềm sỏi thận, bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181320/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
24/11/2020

94165 Ống Soi Mềm / Medical Video Endoscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2599/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
30/12/2021

94166 Ống soi mềm bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 05.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
23/05/2023

94167 Ống soi mềm bàng quang bể thận dùng một lần các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 28.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

94168 Ống soi mềm bàng quang bể thận tái sử dụng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 29.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

94169 Ống soi mềm bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.4/042023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/04/2024

94170 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94171 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tiết Niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94172 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94173 Ống soi mềm dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2024/PL-SIMAI Còn hiệu lực
03/04/2024

94174 Ống soi mềm dùng một lần 7.5Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 02.2024/PL-SIMAI Còn hiệu lực
02/04/2024

94175 Ống soi mềm dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 244/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hải Khoa Còn hiệu lực
06/12/2020

94176 Ống soi mềm fiber mũi xoang-thanh quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 45/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

94177 Ống soi mềm fiber đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
03/06/2022

94178 Ống soi mềm fiber đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.3/032023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
07/03/2023

94179 Ống soi mềm khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 204/DND-2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2023

94180 Ống soi mềm niệu quản dùng một lần Wiscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 004/023-MED/PLTTBYT/OTU/PK Còn hiệu lực
24/11/2023