STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94181 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser Nd:Yag TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2641 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vin Son Còn hiệu lực
19/07/2019

94182 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ Laser Nd:Yag (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3040S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

94183 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser xung dài Alexandrite 750nm và Nd:YAG 1064nm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2961 PL Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vin Son Còn hiệu lực
16/12/2019

94184 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2758 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94185 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2759 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94186 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF và HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2757 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94187 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF vi kim (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3042S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

94188 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF – 460kHz – Bipolar (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3641 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIN SON Còn hiệu lực
01/02/2021

94189 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF-460kHz - Bipolar TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2962 PL Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vin Son Còn hiệu lực
16/12/2019

94190 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ sóng RF lưỡng cực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2442 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
09/07/2019

94191 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

94192 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

94193 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KNS INTERNATIONAL 01/2023/KNS-PL Còn hiệu lực
12/06/2023

94194 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

94195 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

94196 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 08-23/PL-NOMA Còn hiệu lực
28/08/2023

94197 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm (Kèm phụ kiện) (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3450 PL-TTDV Công ty TNHH Dermamed Còn hiệu lực
03/11/2020

94198 Thiết bị điều trị da bằng sóng tần số vô tuyến RF vi kim SYLFIRM và vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 1611-QHV/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

94199 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4093-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94200 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4086 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022