STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94201 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4087 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94202 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3427 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
03/11/2020

94203 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF vi kim POTENZA và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3180 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
08/04/2020

94204 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4091-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94205 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4092-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

94206 Thiết bị điều trị da không xâm lấn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3357S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
03/06/2021

94207 Thiết bị điều trị da không xâm lấn (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

94208 Thiết bị điều trị da liễu bằng tia UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
06/07/2020

94209 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191210 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2019

94210 Thiết bị điều trị ghế nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210235 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/04/2021

94211 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/12/2021

94212 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
06/01/2022

94213 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2753 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94214 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3431 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

94215 Thiết bị điều trị giảm đau giãn cơ bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 28/2020 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
22/06/2021

94216 Thiết bị điều trị giảm đau, giãn cơ bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 03/2022 Còn hiệu lực
04/10/2022

94217 Thiết bị điều trị khô miệng - Salipen TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3702 PL-TTDV Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
03/06/2021

94218 Thiết bị điều trị lạnh cục bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181704 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

94219 thiết bị điều trị ly giải mỡ và chăm sóc vóc dáng bằng công nghệ RFAL và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3037 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
29/12/2019

94220 Thiết bị điều trị mụn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2364A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022