STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94221 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 03/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

94222 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

94223 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Taewoong02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022

94224 Stent mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190953 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
03/10/2019

94225 Stent mạch máu ngoại biên tự bung bằng chất liệu Nitinol TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
02/11/2021

94226 Stent mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181379 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TÂM VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

94227 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181181 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
16/07/2020

94228 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181302 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
28/09/2020

94229 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181322 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Còn hiệu lực
25/11/2020

94230 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181420 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Còn hiệu lực
18/01/2021

94231 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181605 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
18/03/2021

94232 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181608 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
18/03/2021

94233 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181737 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
09/06/2021

94234 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021198/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
25/06/2021

94235 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2721/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
16/07/2021

94236 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181605/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
27/07/2021

94237 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021542/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU Còn hiệu lực
08/12/2021

94238 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-SMTIL Còn hiệu lực
17/03/2022

94239 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 20220413PL01-ALCO/BYT Còn hiệu lực
13/04/2022

94240 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 001/2022/TH-PL Còn hiệu lực
06/03/2023