STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94221 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 01/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
28/03/2022

94222 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 04/2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
30/03/2022

94223 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMATREE 01/2022/PL-PHARMATREE Còn hiệu lực
05/04/2022

94224 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 01/2022/VBPL-SMB Còn hiệu lực
25/04/2022

94225 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PIORA 01/2022/PL-PIORA Còn hiệu lực
25/04/2022

94226 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 01/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
14/06/2022

94227 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ 04/2022/PL-SONGTHU Còn hiệu lực
12/07/2022

94228 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CANH 01/2022/PL-HC Còn hiệu lực
25/07/2022

94229 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 02/2022/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
12/08/2022

94230 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 08/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
04/10/2022

94231 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRÀ MẦM 02/2022/PL-DLVN Còn hiệu lực
04/11/2022

94232 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE 03/2022/BPL-ECO Còn hiệu lực
11/11/2022

94233 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 05/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
24/11/2022

94234 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 06/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
24/11/2022

94235 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 09/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

94236 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 10/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

94237 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 11/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

94238 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BERLIN - ĐỨC 01/2022/PL-BERLIN Còn hiệu lực
14/12/2022

94239 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH U&K COMPANY 01/2023/CBA-U&K Còn hiệu lực
08/03/2023

94240 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG CV-RA08/2023/LD Còn hiệu lực
13/03/2023