STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94241 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

94242 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 09/2022/PLTTBYT-LTC Đã thu hồi
27/02/2023

94243 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 09/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
27/02/2023

94244 Vật liệu chống khô miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

94245 Vật liệu chống sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-005-2021/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

94246 Vật liệu chống sâu răng và ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Đã thu hồi
13/07/2022

94247 Vật liệu chống sâu răng và ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Còn hiệu lực
22/07/2022

94248 Vật liệu chống sâu răng, chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0319CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
15/12/2019

94249 Vật liệu chuẩn bị nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 811/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

94250 Vật liệu chuẩn bị nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 06/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
21/02/2023

94251 Vật liệu chụp X Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

94252 Vật liệu co nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

94253 Vật liệu cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021

94254 Vật liệu Composite dùng để trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

94255 Vật liệu composite hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200406 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

94256 Vật liệu composite hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230227/SD/BPL Còn hiệu lực
02/03/2023

94257 Vật liệu composite hàn trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1144 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/07/2021

94258 Vật liệu composite lỏng Esflow TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

94259 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-027-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

94260 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-029-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021