STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94341 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 25G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

94342 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 26G x 19.5mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

94343 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Đã thu hồi
25/11/2021

94344 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 32 mm (Cannula 25G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 23 mm (Cannula 25G x 23 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

94345 Ống thép không gỉ 23Gx32mm (Stainless Steel Cannula 23Gx32mm),Ống thép không gỉ 25Gx32mm (Stainless Steel Cannula 25Gx32mm),Ống thép không gỉ 26Gx19.5mm (Stainless Steel Cannula 26Gx19.5mm),Ống thép không gỉ 18Gx45mm (Stainless Steel Cannula 18Gx45mm), TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 38/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

94346 Ống thở TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

94347 Ống thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

94348 Ống thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

94349 Ống thở 22mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0005/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

94350 Ống thở dành cho người lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 202103PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco Còn hiệu lực
06/08/2021

94351 Ống thở dành cho người lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 19022024PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2024

94352 Ống thở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

94353 Ống thở làm ấm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

94354 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 13 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
06/04/2022

94355 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 08/2023/FisherPaykel Còn hiệu lực
30/08/2023

94356 Ống thở oxy lưu lượng cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 16-PL-AL Còn hiệu lực
26/12/2022

94357 Ống thở oxy qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Còn hiệu lực
18/09/2021

94358 Ống thoát dịch tầm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018065/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
23/04/2021

94359 Ống thổi giấy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022

94360 Ống thổi vô khuẩn cho máy đo hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Spirette-NDD/Switzerland/130122 Còn hiệu lực
27/11/2023