STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94381 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210070 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

94382 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210892-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/11/2021

94383 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 20/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94384 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 58/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94385 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 59/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94386 ỐNG SOI BÀNG QUANG - NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 114/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94387 Ống soi bàng quang - niệu đạo, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2020017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
13/08/2020

94388 Ống soi bàng quang niệu đạo và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 01.2024/PL-TLQT Đã thu hồi
31/01/2024

94389 ỐNG SOI BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 115/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94390 Ống soi bàng quang-niệu quản-bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32/052022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/05/2022

94391 Ống sợi cacbon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0101/2023/VRT Còn hiệu lực
05/01/2023

94392 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 25/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94393 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 26/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94394 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 89/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94395 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 90/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94396 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 82/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94397 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 83/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94398 ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 96/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94399 ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 97/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94400 Ống soi cho phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tối thiểu và mổ mở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1060/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021