STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94421 Ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 11.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
17/11/2023

94422 Ống soi mềm sỏi thận, bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181320/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
24/11/2020

94423 Ống Soi Mềm / Medical Video Endoscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2599/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
30/12/2021

94424 Ống soi mềm bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 05.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
23/05/2023

94425 Ống soi mềm bàng quang bể thận dùng một lần các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 28.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

94426 Ống soi mềm bàng quang bể thận tái sử dụng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 29.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

94427 Ống soi mềm bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.4/042023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/04/2024

94428 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94429 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tiết Niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94430 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

94431 Ống soi mềm dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2024/PL-SIMAI Còn hiệu lực
03/04/2024

94432 Ống soi mềm dùng một lần 7.5Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 02.2024/PL-SIMAI Còn hiệu lực
02/04/2024

94433 Ống soi mềm dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 244/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hải Khoa Còn hiệu lực
06/12/2020

94434 Ống soi mềm fiber mũi xoang-thanh quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 45/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

94435 Ống soi mềm fiber đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
03/06/2022

94436 Ống soi mềm fiber đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.3/032023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
07/03/2023

94437 Ống soi mềm khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 204/DND-2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2023

94438 Ống soi mềm niệu quản dùng một lần Wiscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 004/023-MED/PLTTBYT/OTU/PK Còn hiệu lực
24/11/2023

94439 Ống soi mềm phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 1423/AMB/KQPL Còn hiệu lực
26/02/2024

94440 Ống soi mềm tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0723/AMB/KQPL Còn hiệu lực
12/06/2023