STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94481 Ống bơm lọc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

94482 Ống bơm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018009 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

94483 Ống bơm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 815/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/06/2020

94484 Ống bơm thuốc cản quang cho máy Nemoto-A60, loại 200ml kèm dây nối áp lực thấp và ống hút nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚC ĐAN Còn hiệu lực
16/06/2021

94485 Ống bơm thuốc cản từ 65ml + 115ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018011 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

94486 Ống bơm tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 93/2022/PLHCG Còn hiệu lực
30/05/2024

94487 Ống bơm tiêm các loại và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 19-TL/2019/PLYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

94488 Ống bơm tiêm có khoá cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3401 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
18/08/2020

94489 Ống bơm tiêm có kim - Syringe with needle TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 60/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
04/02/2021

94490 Ống bơm tiêm dùng một lần 0.3mL/cc~70mL/cc (kèm kim/ không kèm kim) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200148 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/03/2020

94491 Ống bơm tiêm nhựa sử dụng một lần kèm kim ( 0.3mL ~ 70 mL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181065 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

94492 Ống bơm tiêm thuốc cản quang các loại và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 12.18-2021/170000117/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

94493 Ống bơm tiêm thuốc cản quang các loại và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.28/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
28/10/2023

94494 Ống bơm tiêm thuốc cản quang và dây nối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018657 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/10/2019

94495 Ống bơm tinh trùng dùng trong y tế (Intrauterine Insemination Device) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3349-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

94496 Ống bơm tinh trùng vào tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1570/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
12/10/2020

94497 Ống bơm tinh trùng vào tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1931/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/12/2020

94498 Ống bơm tinh trùng vào tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3025 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

94499 Ống bơm tự kiểm soát giảm đau TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018974 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
25/03/2020

94500 Ống bơm vật liệu cầm máu trong nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1580/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2020