STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94481 Sợi cáp laser LightTrail sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

94482 Sợi gia cố nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 01092023PL-SPI-002 Còn hiệu lực
01/09/2023

94483 Sợi laser TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.6.3/062023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

94484 Sợi laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 04/RWVN0823 Còn hiệu lực
05/09/2023

94485 Sợi laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 06/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94486 Sợi laser dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 07/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94487 Sợi laser dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 05/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94488 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

94489 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

94490 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN CERAMOPTEC01/2022/PL Còn hiệu lực
20/07/2023

94491 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN CERAMOPTEC01/2022/PL Còn hiệu lực
20/07/2023

94492 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT TIÊN PHONG 01/2023/BPL Còn hiệu lực
07/12/2023

94493 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT TIÊN PHONG 01/2023/BPL Còn hiệu lực
07/12/2023

94494 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT TIÊN PHONG 01/2023/BPL Còn hiệu lực
07/12/2023

94495 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT TIÊN PHONG 01/2023/BPL Còn hiệu lực
07/12/2023

94496 Sơi laser điều trị suy tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0220DC-MEDFIBERS /170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
02/03/2020

94497 Sợi laser điều trị tĩnh mạch sử dụng 3 lần/ ELVeS Radial slim™ Fiber, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

94498 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

94499 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

94500 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN CERAMOPTEC01/2022/PL Còn hiệu lực
20/07/2023