STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94501 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
03/02/2020

94502 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 212/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

94503 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_01/PCBPL Còn hiệu lực
15/11/2022

94504 Ống chứa mẫu dùng cho hệ thống máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3542 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SUNMED Còn hiệu lực
10/12/2020

94505 Ống chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 014-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
12/02/2020

94506 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 02/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

94507 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 01/2023/TT-PL Đã thu hồi
10/02/2023

94508 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-811/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

94509 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-812/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

94510 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

94511 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

94512 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

94513 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 140/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

94514 Ống chứa mẫu dùng để xét nghiệm hệ vi sinh đường tiêu hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y HỌC CÁ NHÂN QCARE 05/2024/PLA Còn hiệu lực
15/05/2024

94515 Ống chứa mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK Còn hiệu lực
20/12/2019

94516 Ống chứa mẫu xét nghiệm PCR TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4076-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SƠN ANH Còn hiệu lực
22/12/2021

94517 Ống chứa phân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 04/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023

94518 Ống chuẩn bị tế bào với sodium heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190857 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/10/2019

94519 Ống chuẩn máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210726-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/08/2021

94520 Ống chụp cho lưỡi dao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 471/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/08/2023