STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94521 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 24/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94522 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 80/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94523 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 81/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

94524 Ống soi thận niệu quản và các phụ kiện, linh kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-OSTNQ Còn hiệu lực
28/10/2022

94525 Ống soi thận và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0522/AMB/KQPL Còn hiệu lực
18/04/2023

94526 Ống soi thận điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 10.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
06/12/2023

94527 Ống soi thận điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 10.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
06/12/2023

94528 ỐNG SOI THANH QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 102/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

94529 Ống soi thanh quản treo 0°, khuỷu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

94530 Ống soi thanh quản treo 0°, khuỷu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

94531 Ống soi thanh quản; Ống soi tai; Ống soi xoang và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH 2508/PL-TA Còn hiệu lực
14/09/2023

94532 Ống soi thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 435/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
17/06/2020

94533 Ống soi tiết niệu, bàng quang và dụng cụ chẩn đoán điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC 03122023/PL-BTC Còn hiệu lực
29/12/2023

94534 Ống soi treo thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

94535 Ống soi treo thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

94536 Ống soi treo thanh quản cỡ lớn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

94537 Ống soi treo thanh quản cỡ nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

94538 Ống soi treo thanh quản cỡ nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

94539 Ống soi trong chẩn đoán và phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210078 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
04/02/2021

94540 Ống soi trực tràng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190094.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/03/2020