STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94541 Ống thở làm ấm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

94542 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 13 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
06/04/2022

94543 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 08/2023/FisherPaykel Còn hiệu lực
30/08/2023

94544 Ống thở oxy lưu lượng cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 16-PL-AL Còn hiệu lực
26/12/2022

94545 Ống thở oxy qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Còn hiệu lực
18/09/2021

94546 Ống thoát dịch tầm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018065/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
23/04/2021

94547 Ống thổi giấy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022

94548 Ống thổi vô khuẩn cho máy đo hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Spirette-NDD/Switzerland/130122 Còn hiệu lực
27/11/2023

94549 Ống thồi vô khuẩn sử dụng 1 lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ GanshonAccessories-Germany/ 29322 Còn hiệu lực
24/11/2023

94550 Ống thổi đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/150 Còn hiệu lực
19/11/2022

94551 Ống thông TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

94552 Ống thông TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2267PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

94553 Ống thông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1127/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/03/2020

94554 Ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

94555 Ống thông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0130/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/01/2021

94556 Ống thông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210540-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

94557 Ống thông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 202209/KQPL-DKMEDICAL Còn hiệu lực
28/09/2022

94558 Ống thông (Suction Catheter) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3001/MERAT-2021 Công ty TNHH Nipro Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021

94559 Ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018565 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
24/10/2019

94560 Ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181472 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
26/01/2021