STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94641 Ống dẫn lưu mở màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

94642 Ống dẫn lưu mũi mật sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

94643 Ống dẫn lưu ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

94644 Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 249/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

94645 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

94646 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J chất liệu Silicone các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

94647 Ống dẫn lưu niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

94648 Ống dẫn lưu niệu quản JJ các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

94649 Ống dẫn lưu niệu đạo chất liệu Latex/Latex Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 05 Còn hiệu lực
13/04/2023

94650 Ống dẫn lưu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0323/AMB/KQPL Còn hiệu lực
04/03/2023

94651 Ống dẫn Lưu nước tiểu có túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

94652 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94653 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1965 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94654 Ống dẫn lưu qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

94655 Ống dẫn lưu qua da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2686PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

94656 Ống dẫn lưu qua da có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 432 Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
05/11/2019

94657 Ống dẫn lưu qua da có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 432 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
09/11/2020

94658 Ống dẫn lưu qua da có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

94659 Ống dẫn lưu thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1973 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94660 Ống dẫn lưu thận qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
20/04/2021