STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94641 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm định lượng trong bộ protein đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

94642 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

94643 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm hóa mô học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1555/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/03/2021

94644 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

94645 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HCV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC HLG-006-060522 Còn hiệu lực
05/06/2022

94646 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm/ phân tích tốc lắng máu ( tốc độ lắng hồng cầu). TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 03/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

94647 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 62 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/06/2019

94648 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 45 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

94649 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 44 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

94650 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 03-0509PL/2022/MEDAZ Còn hiệu lực
06/09/2022

94651 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 43 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

94652 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23003 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

94653 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy Phân tích Miễn Dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 37 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

94654 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona (SARS-CoV-2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 41/200000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
20/05/2021

94655 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona (SARS-CoV-2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 46/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

94656 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 57/2022-AVE/PĐ-PL Còn hiệu lực
23/06/2022

94657 Vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 020/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

94658 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1879/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

94659 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1979/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

94660 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2555/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023