STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94721 Ống dẫn oxy 82” TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018188 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

94722 Ống dẫn sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181451 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
15/01/2021

94723 Ống dẫn sáng cho soi vi phẫu thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 06/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
04/03/2024

94724 Ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 21/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

94725 Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 64/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
19/02/2020

94726 Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 64 /170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

94727 Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 204/CMD/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
18/12/2020

94728 Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 204/CMD/1220-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

94729 Ống dẫn trợ cụ dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 204A/CMD/1220-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

94730 Ống dẫn xiết ốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

94731 Ống dẫn đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 49/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

94732 Ống dẫn động mạch và tĩnh mạch đùi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2496/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

94733 Ống dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 226/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
28/06/2019

94734 Ống dẫn đường (trocar) dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181081 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
01/06/2020

94735 Ống dẫn đường (trocar) dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181081/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
12/09/2020

94736 Ống dẫn đường (trocar) dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181551 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

94737 Ống dẫn đường (trocar) dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1664PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

94738 Ống dẫn đường (trocar) dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1656APL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

94739 Ống dây cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

94740 Ống dây hút dịch (nhớt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019