STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94721 Stent Mạch Vành Cobalt Chromium Phủ Thuốc Sirolimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181317 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
24/11/2020

94722 Stent mạch vành phủ thuốc everolimus EVERMAX™ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018441 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
22/08/2019

94723 Stent mạch vành phủ thuốc Novolimus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/04/2020

94724 Stent mạch vành phủ thuốc Novolimus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01EL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
11/03/2021

94725 Stent mạch vành phủ thuốc Paclitaxel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 08/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
21/10/2022

94726 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 526.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

94727 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 525.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

94728 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 1509NAMHA/2023 Còn hiệu lực
15/09/2023

94729 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 150901/NAMHA-2023 Còn hiệu lực
15/09/2023

94730 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 15/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
21/10/2022

94731 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus (Sirolimus Eluting Coronary Stent System) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 265A/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

94732 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus FELIXA TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 314-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical Còn hiệu lực
05/10/2020

94733 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Sirolimus Eluting Coronary Stent System TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 274-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/09/2020

94734 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Xplosion/VStent, Cornex TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 266/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

94735 Stent mạch vành Supraflex Cruz TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

94736 Stent mạch vành Supraflex Star TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

94737 Stent mạch vành Tetrilimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

94738 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019299DC/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/10/2021

94739 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

94740 Stent môn vị tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2089/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020