STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94741 Phim X-quang laser dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 11/TT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

94742 Phim X-Quang laser kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0019-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

94743 Phim X-quang laser kỹ thuật số TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 041-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TTBYT Quốc Tế Còn hiệu lực
22/03/2021

94744 Phim X-Quang laser kỹ thuật số dùng cho nhũ ảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0019-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

94745 Phim X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1799'/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang Còn hiệu lực
19/10/2019

94746 Phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181656 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC Còn hiệu lực
26/04/2021

94747 Phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210803/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2021

94748 Phim X-quang Nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180204 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

94749 Phim X-quang nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230925/PL-SOPRO Còn hiệu lực
25/09/2023

94750 Phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202407/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
23/02/2024

94751 Phim X-quang nha khoa rửa nhanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0204MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
29/06/2019

94752 Phim X-quang nhũ ảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210802/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2021

94753 Phim X-Quang Phốt Pho TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230912/SD/BPL Còn hiệu lực
14/09/2023

94754 Phim X-quang photpho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200295 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
21/05/2020

94755 Phim X-quang photpho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200752 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2020

94756 Phim X-quang răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200064 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
18/03/2020

94757 Phim X-Quang thường quy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0019-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

94758 Phim X-quang Y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

94759 Phim X-quang Y Tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 365-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

94760 Phim X-quang Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 341-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019