STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94741 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 01/2022/PL-HUUNGHI Còn hiệu lực
06/04/2022

94742 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KIM NGÂN PHARMA 02/2022/PL-KIMNGAN Còn hiệu lực
13/04/2022

94743 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO 01/2022/PL- ODORIKO Còn hiệu lực
19/04/2022

94744 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 01/2022/VBPL-SMB Còn hiệu lực
25/04/2022

94745 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2494A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

94746 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASTAR PHARMA 01/2022/PL-ASTAR Còn hiệu lực
16/05/2022

94747 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 02/2022/PL-HUTA Còn hiệu lực
17/05/2022

94748 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 02/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

94749 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 01/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

94750 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 03/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

94751 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 04/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

94752 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CADUPHARCO 01/2022/PL- CADUPHARCO Còn hiệu lực
04/07/2022

94753 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT 01/2022/PL-TTP Còn hiệu lực
04/07/2022

94754 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HARUKO PHARMA 01/2022/PL-HARUKO Còn hiệu lực
04/07/2022

94755 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

94756 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 01/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

94757 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 02/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
11/10/2022

94758 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MOONPHAR 01/2022/PL-MOON Còn hiệu lực
18/10/2022

94759 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 02/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022

94760 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 02/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
11/11/2022